TR   EN

Hakkımızda

Hakkımızda

AARTI, 2003 yılında planlama, peyzaj ve mimarlık alanında, yaşam kalitesi yüksek, belleklerde iz bırakan ve gereksinimlere cevap verebilen mekânlar tasarlama ve uygulama üzerine kurulmuş İstanbul merkezli bir firmadır.

AARTI, insan hayatının geçtiği mekânlara tasarımla anlam ve estetik kazandırma vizyonu ile proje geliştirirken kullanıcı ihtiyaçlarını detaylı bir şekilde analiz eder, bulguları sentezler, tarihsel olguları ve referansları değerlendirir; teknoloji ve bilimin öncülüğünde geleceğe yönelik doğru çıkarımlarda bulunarak mekânsal tasarımlarda evrenselliği, estetiği ve işlevselliği ön planda tutar.

Deneyimli ekibi ile süreç yönetimlerini profesyonelce gerçekleştiren AARTI, kurum, kuruluş ve özel sektörün öngörülerine kendi vizyonunu da ekleyerek ve tüm yasal ve yönetsel mevzuatlara hâkim yapısıyla her projeye hassasiyetle yaklaşarak hızlı, pratik, uygulanabilir ve ekonomik çözümler sunar.

Geçen süre içinde, Sanayi Siteleri ve Sanayi Yapıları, Kültür Merkezleri, Açık ve Kapalı Spor Kompleksleri, Konut Yapıları, Belediye ve İdari Yapıları, Üniversite Kampüsleri, Kent ve Bölge Parkları, EXPO Fuar Alanı ve Yapıları, Alışveriş Merkezleri-Otel-Konut Mix Kompleksleri, Ulaşım Planlama ve Yol Düzenlemeleri, Kent Meydanları, Tarihi Çevreye ve Yapılara Ait Rölöve-Restitüsyon ve Restorasyonları, Kentsel Dönüşüm ve Yenilemeleri, Bina Deprem Etüdü ve Güçlendirme ve diğerlerini tüm mühendislik dalları ile birlikte projelendirmiş ve inşaatı tamamlanan çok sayıda ulusal ve uluslararası proje uygulanmıştır.

AARTI’nın çalıştığı kurum, kuruluş ve özel sektörlerden bazıları,

Gençlik ve Spor Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Milli Savunma Bakanlığı,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Tarım ve Orman Bakanlığı,
Diğer Bakanlıklar,
İstanbul Teknik Üniversitesi,
İskenderun Teknik Üniversitesi,
Diğer Üniversiteler,
Ankara Büyükşehir Belediyesi,
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi,
Hatay Büyükşehir Belediyesi,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,
İzmir Büyükşehir Belediyesi,
Mersin Büyükşehir Belediyesi,
Trabzon Büyükşehir Belediyesi,
Diğer İl ve İlçe Belediyeleri,
Devlet Su İşleri Genel müdürlüğü,
Toplu Konut İdaresi,
KİPTAŞ, BİMTAŞ,
Diğer Kamu ve Belediye İktisadi Teşebbüsleri,
Özel Sektör Yatırımcıları,
Sanayi Sitesi Kooperatifleri,
vs….

AARTI Grubu Üyeleri Akademik çalışmalar da yapar ve yarışmalara katılır. Planlama, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, İnşaat Mühendisliği, dallarında Yüksek Lisans ve Doktora Araştırmalarını tamamlayan üyeler, güncel bilgileri pratiğe aktarma konusunda yeni programlar ve teknikler geliştirir ve bu yenilikleri bilimsel ortamlarda paylaşır. Öğrencileri ve Genç meslektaşları bilgilendirme ve eğitme konusunda görev üstlenir. Üniversitelerde dersler verir. Tüm ekip Stajlar kapsamında meslek gurubu adaylarına bilgi aktarımı yapar, pratik kazandırır ve bu yaklaşımı sorumluluk olarak tanımlar.

AARTI teknolojiyi ve günceli takip eder; güçlü teknik altyapısında VEKTÖREL, GÖRSELLEŞTİRME, SORGULAMA, BİM, KEŞİF METRAJ, ANİMASYON ve SİMÜLASYON tabanlı programları kullanır, ürettiği verileri şirket altyapısındaki network ağında ve uluslararası bulut sisteminde muhafaza eder.