tr   gb

Home

Group Aartı

Architecture

About Us

AARTI, 2003 yılında planlama, peyzaj ve mimarlık alanında, yaşam kalitesi yüksek, göze hitap eden ve gereksinimlere cevap verebilen mekânlar tasarlama ve uygulama üzerine kuruldu.

AARTI, insan hayatının geçtiği mekânlara tasarımla anlam ve estetik kazandırma vizyonu ile proje geliştirirken kullanıcı ihtiyaçlarını detaylı bir şekilde analiz eder, bulguları sentezler, tarihsel olguları ve referansları değerlendirir; teknoloji ve bilimin öncülüğünde geleceğe yönelik doğru çıkarımlarda bulunarak mekânsal tasarımlarda evrenselliği, estetiği ve işlevselliği ön planda tutar.  

Deneyimli ekibi ile süreç yönetimlerini profesyonelce gerçekleştiren AARTI, kurum ve kuruluşların beklentileri doğrultusunda tüm yasal ve yönetsel mevzuatlara hâkim yapısıyla her projeye hassasiyetle yaklaşarak hızlı, pratik, uygulanabilir ve ekonomik çözümler sunar.